Základní ovládání programu ArcGIS Pro v češtině


Instalace programu ArcGIS Pro a licencování, autorizace
Uživatelské prostředí, ribbon tab, zakázání podkladové mapy
Import dat, atributová tabulka, vektorizace, výpočty pole
Dotazování, výběr prvků, připojení externích atributových dat
Symbologie, popisky, kartogram a kartodiagram
Geoprocesingové nástroje pro vektorové vrstvy, Clip, Buffer, Dissolve, Merge, ...
Tvorba a export mapového výkresu, legenda, měřítko, nadpis
Ořezání rasteru, geoprocessing Extract By Mask
Georeferencování obrázku, pozicování na souřadnice
BONUS: jak opravit chybu při připojení tabulky "Třída není zaregistrována".

Pavel Adamovský 2019   |   Projekt byl vytvořen jako praktická část bakalářské práce

Katedra Geografie   Univerzita Palackého   GISOMAT na YouTube   Administrace